Kelderzaal

STAGE UP #02

Where Azonto meets Coupe Decalé ft. YOUnited9000

Stage Up is een dansavond georganiseerd door de jongeren van YOUnited9000. YOUnited9000 is een atelierwerking gestart vanuit een grote nieuwsgierigheid naar jongeren die vandaag opgroeien in de superdiverse stad Gent, én vanuit de overtuiging dat er heel wat talent aanwezig is dat onvoldoende zichtbaar is.

Co-org. YOUnited9000/Victoria Deluxe

STAGE UP #02 IN ENGLISH
Stage Up is a dance night  organized by the youngsters of  YOUnited9000. YOUnited9000 is a studio operation started from a big curiosity towards youngsters that grow up in the present day in a super divers city called Ghent, ánd from the conviction that there is a great deal of talent present that is insufficiently visible.

Foto's

Sluit het zoekvenster