Turbinezaal

BOOMBAL GENT

Een Boombal is een dansavond met moderne folkmuziek. Zo'n bal begint met een initiatie: in een goed uur tijd heb je een plezante kringdans of trancegevoelige sliertdans onder de knie. Daarna start het eigenlijke Boombal …

Waar Boombal 10 jaar geleden spontaan ontstond is het ondertussen uitgegroeid tot een nationaal dansfenomeen. Het zijn sociale dansfeesten die elke keer opnieuw zieltjes overtuigen door de combinatie van moderne live folkmuziek en een gemoedelijke sfeer op de dansvloer. Grote troeven zijn verder de laagdrempeligheid (ieder Boombal begint met een dansinitiatie) en het feit dat je op de dansvloer werkelijk alle soorten mensen aantreft en dit van jong tot oud. Een hedendaags volksfeest dus.

Korte historiek
In het jaar 2000 wilden accordeonleerlingen hun aangeleerde stukken voor live-publiek brengen. Aangezien het om dansmelodieën ging werd er dan ook niet stilgezeten. Deze spontane bals vonden plaats in de Boomstraat, vanwaar de latere naam Boombal. Toen de bals professionelere omkadering kregen, groeide het aantal dansers spectaculair en ontsproten er Boombals in alle Vlaamse grootsteden. Deze lokken nog steeds iedere keer honderden dansers. Daarnaast kwamen er cd's, t-shirts en zelfs een heus Boombalfestival. Zo is Boombal een beweging geworden met duizenden danslustigen die zichzelf continu vernieuwt.

Organisatie
Het eerste jaar werden de feestjes in de Boomstraat georganiseerd door enthousiaste 'folkies' olv Wim Claeys. Na de verhuis naar de Kelderzaal van De Centrale nam Frederik - Klesie - Claeys het roer over. Hij had niet alleen de bedoeling Boombal te professionaliseren, maar vooral om de folk uit het verdomhoekje te halen. Onder zijn leiding werd Boombal zowaar hip in heel Vlaanderen. In de jaren daarop kwam zijn broer Lieven het team versterken en verliet Wim het schip. Eén constante gedurende al die jaren: elk Boombal wordt gedragen door een grote groep vrijwilligers! Zonder hen waren er simpelweg geen Boombals mogelijk want de organisatie is een niet-gesubsidieerde vereniging zonder winstoogmerk.

De Kelderzaal
In de Kelderzaal groeide het Boombal maandelijks naar 250 dansers. Het was een maandelijkse afspraak voor iedereen die wat met folk te maken had. En daarmee is misschien ook het enigste nadeel van de groei van Boombal vermeld: toen kende iedereen nog iedereen. Er stonden ook evenveel mensen aan de toog te socializen als op de dansvloer. Één van die vaste tooggasten was Klesie. Hij had na de Dampoort de verhuis meegemaakt omdat één van zijn beste maten, Koen Garriau, daar het geluid deed. Wim Claeys zag in Klesie de ideale man om Boombal professioneel aan te pakken. Wim was namelijk muzikant, geen organisator pur-sang en er kwam meer en meer kijken bij de Boombals. In den beginne was het nog een samenwerking tussen beide heren, later waren het Lieven en Klesie die samen de organisatie verder zetten.

De Turbinezaal
Klesie zag groeipotentieel maar met een zaal die uit zijn voegen barstte moest uitgekeken worden naar meer ruimte (wie herinnert zich het Boombal met Embrun in oktober 2003?). Die werd gelukkig gevonden op dezelfde locatie. In de Turbinezaal van De Centrale kon namelijk dubbel zoveel volk binnen als in de Kelderzaal. Het eerste Boombal met Klesie achter het roer was dat van november 2003: niet toevallig met AedO op de affiche (waar hij toen ook manager van was) én met voor het eerst een affichecampagne in centrum Gent. Resultaat: een verdubbeling van het aantal dansers. Dat was het startsein van een trein die niet meer te stoppen was. Zes jaar later hebben de bals in die zaal nog niks van hun pluimen verloren. Alleen het publiek verandert continu. Nieuwe mensen komen, andere mensen gaan: vaak omdat het te druk is op hun nieuwe werk, of omdat ze een lief gevonden hebben op Boombal, een kleine gekregen hebben, enz. Tegenwoordig vinden er zelfs meer bals dan ooit plaats. In den beginne vonden deze namelijk uitsluitend op dinsdagavond plaats. Ondertussen zijn er ook Boombals in het weekend waardoor in Gent vaak twee Boombals op één maand plaatsvinden.

Alle info www.boombal.be | info@boombal.be

Sluit het zoekvenster