Turbinezaal

POZZALLO PIRATES ARE BACK!

Het relaas van zes bootvluchtelingen uit Eritrea, Ivoorkust, Palestina, Syrië en Afghanistan.

Op zondagmorgen 2 november 2014 (Allerzielen) verschenen bij het krieken van de dag 18 doodskisten aan de Oostendse vloedlijn. De Gentse actiegroep Pozzallo Pirates wilde hiermee de talloze verloren levens van vluchtelingen die het niet haalden (zoals op 15 september in de Siciliaanse havenstad Pozzallo) herdenken en kon rekenen op massale persaandacht. Ondertussen blijven onheilsberichten uit Italië ons bereiken. Zullen de aangekondigde nieuwe Europese maatregelen zoden aan de dijk dragen? Of blijft de Middellandse Zee het grootste massagraf van deze eeuw?
Redenen genoeg voor Pozzallo Pirates om zwaar uit te pakken. Ditmaal zonder doodskisten, maar met beelden van hun nachtelijke guerrilla-operatie die ze met getuigenissen van ex-bootvluchtelingen uit Eritrea, Afghanistan, Palestina, Syrië en Ivoorkust tot een scherpe reportage (25ʹ′) bundelden – voorafgaand door de Italiaanse bootvluchteling-docu Mohamed and the fisherman (52ʹ′).
In een kort nagesprek gaan blogster Annelies D’Hulster (de gelukzoeker), regisseur Rik Merchie (ETXEA-Ducktape), Hand-in-Hand-coördinatrice Chris Bens onder de vleugels van moderator & freelance-journalist Pieter Stockmans (Tussen Vrijheid en Geluk) dieper in op the making of en de vluchtelingenproblematiek.

Co-organisatie ETXEA Productions

On Sunday morning November 2nd 2014 (All Souls’ Day) 18 coffins appeared at the crack of dawn at the Ostend tide line. The action group from Ghent Pozallo Pirates wanted to remember the numerous lost lifes of refugees that did not make it ( like on September 15th in the Sicilian harbouring town of Pozallo) and they could count on massive press attention. A few months later Pozallo Pirates pull ashore again. This time without coffins, but with images of their nightly guerilla – operation that they bundled to a sharp report together with witnesses of ex-boat- refugees (25") - preceded by the Italian boat refugee docu Mohamed and the fisherman (52ʹ′). In a short after talk blogster Annelies D’Hulster (fortune-hunter), director Rik Merchie (ETXEA-Ducktape), Hand-in-Hand coordinator Chris Bens dig deeper into the making of and the refugee problem, under the wings of moderator & freelance journalist Pieter Stockmans (Tussen Vrijheid en Geluk).

 

4PEACE 'Maak van Gent het huis voor vrede'

De Centrale en het Gentse Vredeshuis vieren in 2015 hun twintigste verjaardag. Een unieke kans om Vrede op een andere, vernieuwende, manier te benaderen: als een weg naar duurzame ontwikkeling in alle delen van de wereld - met een draagvlak in eigen stad. Via het project 4PEACE wil Gent mee timmeren aan die weg.

4PEACE wil een positieve en neutrale boodschap uitdragen. Het is een pleidooi voor dialoog en respect. Gent wil de plek zijn waar het gesprek wordt gevoerd. Over de grenzen heen. Laat het ons hebben over gisteren, vandaag en morgen – met een open blik op de wereld.

Doe jij ook mee? Deel jouw vredesboodschap of zet zelf een actie op! Meedenken over het thema kan via de de website 4peace.gent en via de Facebook groep 4peace.gent.

VIDEO'S

Sluit het zoekvenster