Turbinezaal

BENEFIET '10 JAAR MUSIC FUND'

Flat Earth Society & Honderdkoppig koor (Steinerschool & Ledebirds))

18:00 | Honderdkoppig koor Steinerschool & Ledebirds UITVERKOCHT
Honderdkoppig koor Steinerschool & Ledebirds o.l.v. muzikale duizendpoot Mattias Laga

20:00 | Flat Earth Society (FES) KAARTEN NOG BESCHIKBAAR
De basis van Flat Earth Society ligt bij X-Legged Sally, de voormalige band van Peter Vermeersch (voorheen ook actief binnen Union & Maximalist!), die tot ver voorbij de grenzen bekend was. Terwijl hij met X-Legged Sally probeerde om rock en improvisatie te verenigen, wilde Vermeersch na verloop van tijd deze componenten uitdiepen in twee verschillende groepen. En dus werd X-legged Sally ontbonden en ontstonden het vijfmansorkest A Group en daarnaast de bigband FES, die aanvankelijk een trio was, bestaande uit Vermeersch en twee muzikanten uit Leeds, Louis Colan (bas) en Gene Velocette (drums).  Het samenwerkingsverband werd ‘The Flat Earth Society’ gedoopt, verwijzend naar nu nog steeds bestaande kleine Engelse gemeenschappen die er moedwillig blijven vanuit gaan dat de aarde plat is. Voor het kindermuziekfestival ‘Oorsmeer’ in Kunstencentrum Vooruit (1997) vervoegden een achttal muzikanten de rangen. Het resultaat rook naar meer en dus was het een logische stap om FES verder uit te breiden. De rest is geschiedenis …

>> Maak hier kennis met de andere benefietactiviteiten voor Music Fund (o.a. Ann Pierlé, Sioen & Friends op 05.12 in de Handelsbeurs)

 

Benefiet Music Fund in het kader van Music For Life

MUSIC FUND ?

Music Fund is een humanitair project dat muzikanten en muziekscholen in conflictgebieden en ontwikkelingslanden ondersteunt. Ze verzamelt instrumenten, herstelt ze en geeft ze een tweede leven in 16 project in Afrika, in het Midden-Oosten en Centraal-Amerika! Music Fund leidt ook muziekinstrumenten herstellers op en biedt de uitwisseling van didactische vaardigheden.

Een van de motto’s van Music Fund is ‘geef muziek een kans’. De initiatiefnemers van Music Fund stelden een praktische nood aan muziekinstrumenten vast in bepaalde gebieden. Door de invulling van deze noden en het verschaffen van muziekinstrumenten gaf Music Fund mensen de kans om muziek te maken. Om muziek te maken heeft men muziekinstrumenten nodig, maar ook mensen die voor het onderhoud van deze instrumenten instaan.

>> kom hier meer te weten over (het Masterplan van) Music Fund.

De Centrale is één van de vaste afleverpunten van Music Fund waar (liefst op afspraak) geschonken muziekinstrumenten kunnen worden binnengebracht. 
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Music Fund doen we echter een extra oproep !
Op zondag 6 december kan je tussen 11u en  18u doorlopend muziekinstrumenten binnenbrengen die je wil schenken aan MUSIC FUND.

18:00 | Hundred- headed choir Steinerschool & Ledebirds (SOLD OUT)
Hundred-headed choir Steinerschool & Ledebirds under management of musical jack-of-all-trades  Mattias Laga

20:00 | Flat Earth Society (FES) (TICKETS STILL AVAILABLE)
The basis of Flat Earth Society lies with X-legged Sally,the former band of Peter Vermeersch ( formerly active within Union &Maximalist!)that was known far beyond the borders. While he tried to unite rock with improvisation in X-Legged Sally, Vermeersch wanted to deepen these components into two different groups over time. And so X-Legged Sally was dissolved and the five man orchestra ABand originated, next to the bigband FES, that originally was a trio, existing of Vandermeersch and two musicians from Leeds, Louis Colan (bass) en Gene Velocette (drums).  The partnership was baptized ‘Flat Earth Society’, referring to the still existing small British communities, which willfully remain to assume that the earth is flat. For the child music festival ‘Oorsmeer’ in Kunstencentrum Vooruit( 1997) some eight musicians joined the ranks.  The result tasted of more so it was a logical step to expand FES. The rest is history…

MUSIC FUND ?
Music Fund is a humanitarian project that supports musicians and  music schools  in conflict areas and developing countries. It collects instruments, repairs them and gives them a second live in 16 projects in Africa, The Middle East, and Central America! Music Fund also trains  musical repairers and provides the exchange of teaching skills.
One of the mottos of Music Fund is ‘give music a chance’. The initiators of Music Fund determined that there was a practical need for musical instruments in certain areas. The fulfillment of these needs and the provision of musical instruments Music Fund gave people the  possibility to make music. To make music, people need music instruments, but also people who can provide the maintenance of these instruments.

Foto's

Praktisch

zondag 06 december 2015

18:00 > Honderdkoppig koor (uitverkocht!)
20:00 > Flat Earth Society

Tickets
Honderdkoppig koor (18u ) =  € 10
Flat Earth Society (20u) = € 10

Koop uw tickets

Laat je horen en deel dit evenement via jouw sociaal profiel:

Sluit het zoekvenster