PALEIZENPLEIN BRUSSEL

BELGIE DAT ZIJN WIJ !

La Belgique c'est Nous ! - Belgien das sind Wir !

In het kader van het Irisfeest en MIXITY.brussels 2017, het themajaar omtrent de bruisende diversiteit die Brussel vormgeeft, vindt op het Paleizenplein het project "België, dat zijn wij" plaats.

Dans le cadre de de la Fête de l’Iris et de MIXITY.brussels 2017, l’année thématique placée sous le signe de la diversité foisonnante qui compose Bruxelles, la Place des Palais accueillera le projet « la Belgique c’est nous ».

Lees meer over het IRIS FEEST

Lees meer over 'België dat zijn Wij!'

Foto's

Sluit het zoekvenster